Rocznik 89'. Fotograf, student Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (Czechy), absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fototechnik. Pochodzi z Sądecczyzny, mieszka w Krakowie. Fotograficzne zainteresowania skupiają się na człowieku i jego otoczeniu; główne obszary działań to portret, reportaż, dokument. Laureat konkursów, uczestnik wielu wystaw zbiorowych, ma na koncie jedną wystawę indywidualną, która odbyła się w ramach festiwalu "Niepokorni" w 2011r. w Krakowie.Born in 1989. Student of Creative Photography at Silesian University in Opava (Czech Republic), Graduate of University of Science and Technology in Cracow and a Phototechnician. He comes from Nowy Sącz area, now lives in Cracow. His area of photographic interests focus on a man and his environment; main fields of activity are: portrait, document and reportage photography. Winner of photocontests, participant of multiple collective exhibitions. In 2011 he had his first indivdual exhibition at "Niepokorni" festival in Cracow.